Welcome a tutti

Uh la laaaaaaa, ho appena scoperto come funziona sto BLOG sul serio! Adesso mi divertiró un sacco!!!!

Saturday, May 31, 2008

Troppa roba per un solo venerdí

Sono successe troppe cose ieri... casino infernale con l'autista che non arrivava piú, clienti che mi chiamavano con fare minaccioso chiedendo... il bisonte é giá arrivato? No... non ancora. Mi hanno regalato una confezione del sale dei papi. A presto un resoconto dettagliato. Ho rischiato di perdere uno dei miei migliori amici in una tempesta sul lago. É sopravvissuto, sta benissimo e ha imparato che se dico, "va che quelle nuvole non promettono niente di buono" lui non noleggia la barca per poi restare a secco, in mezzo al lago, con una tempsta estiva.
Adesso me la mena ogni due minuti col fatto che ha rischiato di perdere la vita.
Poi ho accompaganto gli artisti danesi all'autostrada per Lugano. Con le guardie di confine che se la ridevano alla grande alla vista del camper... vabbuó...
POI... mi si é spaccato l'alzacristalli elettrico del mio finestrino, ovviamente dalla parte del guidatore. Risultato, macchina umida che puzza estremamente tanto di cane, di macchina umida e per qualche strano motivo di ananas. Non voglio sapere.
Poi finalmente é arrivata la merce, e corro a fare le consegne, questo alle 7 di sera...
Non paga ieri sera abbiamo esagerato un pochino con tutto... e oggi non sto una favola...

"Too much stuf for one friday"

Too many things happened yesterday... hell everywhere, the delivery was late, then lost, then the truck broke down, all my clients calling menacingly, asking if the bison had arrived? No not yet. They gave me a pack of Sale dei Papi, a special salt, can't wait to use it. I Almost lost my best friends on a storm on lake Como. They all survived, he's fine and he has learned that when I say "you now there's a storm coming up..." he shouldn't rent a boat to get caught in a summer storm, with no fuel.
Now he's reminding me every two seconds that he had almost lost his life.
Then I brought the danish artists to the Swiss border so they could get on the highway for Lugano. The guards laughed when they saw the camper... whatever.
Then my car window broke down, so rain was puring in, naturally on the drivers' seat, so the car stinks as wet dog, humid and for some wierd reason of pineapple. I don't wanna know.
Eventually the shipment came in, i ran to deliver the meat, this at 7 pm, and if it wasn't enough, I had partied a whole lot the evning before... so I'm not feeling fine.

"Alt for meget på een fredag"

Der skete alt for meget i går. Helvede med chaufføren som skulle leverer vores varer, kunder der ringede hysterisk og spurgte om bison kødet var ankommet? Nej ikke endnu. De forærede mig en pakke "Sale dei Papi", den glæder jeg mig til at bruge. Jeg risikerede at miste en af mine bedste venner på grund af en storm på søen. Han overlevede og har det fint og har lært at hvis jeg siger "det ser ud til storm" så lejer han ikke en båd og bliver fanget midt på søen, i en sommerstorm og uden benzin.
Nu minder han mig på hver andet sekundt at han risikerede at miste livet.
Så filgte jeg de danske kunstnere over grænsen til Schweiz og videre til motorvejen, og grænsevagterne grinede og grinede og grinede da de så deres campingvogn... nå ja...
SOM OM DET IKKE VAR NOK så gik min elrude i stykker, så det regnede ind, helt vildt, og der lugtede af våd hund og af en eller anden mystisk grund af ananas... jeg vil ikke vide!

Friday, May 30, 2008

Danimarca - Olanda 1-1


Ieri sera c'era la partita Danimarca - Olanda.
Io ero convintissima che la Danimarca fosse negli eurpei, invece no. Ho scoperto anche non si parla di queste cose. Allora per gli europei tiferó Italia.
Quello che si é goduto piú la partita é stato sicuramente Jacky.

"Denmark - Holland 1-1"
Yesterday night Denmark and Holland played soccer.
I was SO sure that Denmark was in the European championship, but thy're not. I also found out thath you don't talk about this. So for the Europeans I'll just support Italy.
The one who enjoyed th game most, was Jacky.

"Danmark - Holland 1-1"
I går aftes spillede Danmark mod Holland.
Jeg var så sikker på at Danmark var med i det Europamæsterskabet, men det er de ikke. Jeg har også fundet ud af man taler ikke om det. Så jeg vil bare holde med Italien.
Den der nød spillet mest var Jacky.

Thursday, May 29, 2008

Il mio nuovo film"L'attacco del ragno gigante"
Io sono la eroina, Orlando Bloom (é il mio uomo del mese) il protagonista. Salviamo il mondo dal ragno gigante, io limono Orlando, piú volte.
Che ne dite?
Fattibile come cosa? Se conoscete qualche produttore dategli pure i miei contatti:)

"My new movie"

"The giant Spider attack"
I am the hero, Orlando Bloom (my guy of the month) the other hero. We save the world form the giant spider and I get to kiss Orlando, more than one time.
You think it'll work out? If you know a producer, please give them my contacts :)

"min nye film"

"Kæmpe ædderkoppen"
Jeg er heltinden, Orlando Bloom (min måneds mand) den anden helt. Vi redder verdenen og jeg får lov til at kysse Orlando, mange gange. Er det ikke en god idé? Så hvis i kender en producer så giv ham endelig mine kontakter :)

Wednesday, May 28, 2008

Ladies' night

Se sei triste, ti manca l'allegria... vai a mangiare con le tue amiche.
Se vai al Glicine, c'é Angelo che ti tira su il morale.

Poi apri la lista dei vini e il sorriso diventa ancora piú grosso...
Ieri sera abbiamo brindato mille volte con uno dei miei Barbera preferiti, "la Marescialla". E abbiamo pasteggiato a foie gras, tartare di bisonte e petto d'anatra.

Abbiamo chiaccherato, riso, ci siamo raccontate le nostre fisime mentali, i nostri dilemmi, i nostri sogni e il fatto che, a parte mia sorella che é una silfidina, non riusciamo a chiudere i pantaloni bianchi dell'anno scorso...

Mettersi a dieta? Forse un giorno, per adesso ce la godiamo ancora.
E chi se ne frega.

Eravamo solo in tre, ma abbiamo invaso la sala, con le nostre chiacchere i nostri brindisi. Erano tutte coppiette e un tris di signori francesi, questi della foto
sotto.Angelo ci ha regalato una delle sue poesie, e come al solito ci azzecca fin troppo bene, da farsi venire i brividi.

Poi dolci, panna cotta, sbrisolona e pere al marsala e cioccolato.

Con un bel bicchiere di zibibbo, che ti rende il tutto ancora piú dolce.

E le chiacchere continuavano, gli spettegolezzi volavano e il tempo passava talmente in fretta che senza rendercene conto eravamo le ultime.

Come al solito.


Ma voi ce l'avete il vostro rifugio contro la malinconia? E avete qualcuno con cui rifugiarvi? E soprattutto come mai tutte e tre quella sera eravamo a righe?
Manco ci fossimo messe d'accordo...

"Ladies' night out"

If you are sad, and happiness is not there... go out for dinner with your girlfriends.
And if you go to Glicine, Angelo will cheer you up.


Then you open the wine list, and your smile gets bigger... yesterday night we toasted a millino times with one of my favourite Barbera, "la Marescialla". And we ate foie gras and bison tartare and duck breast.
We chatted, laughed, told eahc other uor little sorrows and paranoias, our dreams and our dilemmas, and tlaked about the fact that, neither of us, except from my sister who's slim as an eel, can't button up our white pants from last year.

Get on a diet? Maybe, but not right now. We want to enjoy uorselves, what the heck!

It was only the three of us, but we filled the room with our chatter and cheers and constant toastes. The rest of the guests were couples, and a trio of french gentlemen.

Angelo gave us as usual one of his poems, and it really scares you how well he hits the point. How he looks into your soul.

Then tons of desserts, creme brulé, sbrisolona and pears with chocolate and Marsala. With a nice glass of zibibbo, that makes everything even sweeter.

And the chatter went on and on, gossips were flying around, and the time went by so fast that when we finally realized anything around us, we were the last, closing the restaurant. As usual.

But do you have you refuge? And du you have someone to escape with? And most important of all, wy are we all wearing stripes, we didn't even plan it...


"Ladies' night out"

Hvis du er lidt trist, og su savner lidt glæde, så tag ud og spis med dine veninder. Hvis du så tager på Glicine kan du være sikker på at Angelo nok skal gøre dig glad.

Så åbner du vinkortet, og det helt store smil kommer frem. I går aftes skålede vi tusind gange med en af mine yndlings Barbera, "la Marescialla".
Og vi spiste foie gras, bison tartar og andebryst.

Vi snakkede og vi grinede, fortalte hinanden om vores paranoiaer, vores drømme, vores fordommeog vi diskuterede om hvorfor, ud over min lillesøster vi ikke kunne lukke for de hvide bukser fra sidste år.

Slankekur? Måske, men ikke lige nu, vi hygger os for meget. Det var kun os tre, men vi fyldte hele salen med vores fnisen og snak. Det var alle par, ud over et fransk trio af gentlemen.

Angelo forærede os en af sine evige digte, og han rammer altid plet, det er lidt uhyggeligt...

Og så dessert, creme brulé, sbrisolona, pærer med chocolade og Marsala. Sammen med et godt glas Zibibbo, det gør det hele sødere.

Og snakken gik, og der blev uddelt den sidste sladder, og lige pludselig så vi at vi var de sidste, alle var gået hjem. Restauranten var lukket. Det sker altid.

Men har i jeres lille sted hvor i kan flugte hen til? Har i nogle venner i kan flygte sammen med?
Og hvorforhar vi alle tre stribede bluser på? Det var ikke engang aftalt.

Tuesday, May 27, 2008

Fate attenzione a quello che chiedete... potrebbe esservi dato...


"Voglio un corvo"... questo l'ho detto sabato a Mara, e domenica ad un mio amico. Ieri ho trovato un corvo ferito per strada. E me lo sono portata a casa. Oggi pomeriggio vado dal vet.
Per fotuna non ho chiesto qualcosa di brutto. E quando chiedo ricchezza (parlo di grano, dané, soldi dinero), mi arriva sempre una valanga di lavor, che a lungo termine si mi porterá soldi, ma una vincitina al gratta e vinci? Un paio di numeri del lotto? No eh?

Grazie comunque.
Resta il fatto che sono un pochino preoccupata per questo corvo con un ala rotta. Non ha mangiato niente ieri, ovviamente, non so se abbia bevuto. Cosa mangia un corvo? Mah.

Posto anche una foto del mio giardino, la metto qua e non nel post precedente perché c'é il corvo, avrei voluto fargli un bel primo piano, ma non lo volevo spaventare, quindi in giardino stamattina non ci sono andata.

Ieri sera poi ho provato a fare le crepes di Mammazan... sei una dea!!! ok, le mie sono venute un pochino spesse, peró le ho piegate a metá e ci ho messo dentro del salmone affumicato, un pó di panna acidula e la prossima volta un pó di erba cipollina!!!! Mitica!

Come potete notare ci sono ancora dei punti dove l'erba manca, ma presto sará un tappeto erboso da record!!!

Be careful for what you ask for... you just might get it...

"I want a crow", that's what I said to my girlfriend Mara last saturday, and what I also said to one of my freinds sunday. Yesterday I found an injured crow on the standing on the road, and i took it home. Tis afternoon I'm going to bring it to the vet. Luckily I didn't ask for something bad. And when I ask for richness (I'm speaking of money,cool cash,dinero) I always get tons of work, which on long term will bring me money, yes, but the easy one? Couldn't you send me a couple of winning numbers for the lottery? No eh?

But thank you anyways. I am still a bit worried about this crow, I don't when it since has eaten or got a drink, and I don't evene know what a crow eats?

There is also a picture of my garden, I wanted to take a nice picture of the bird, but I didn't want to scary it, so this morning no garden entry.

Last night I made the salted crepes by Mammazan, you are a goddess!!! ok they were a little thick but really good, with smoked salmon and sourcream. Fantastic!!!

As you can see, not all the grass is there, yet, but eventually I'll the (and I mean THE) perfect lawn. Just wait and see.

Pas på med hvad du beder om... det ender med at du får det...

"Jeg vil have en krage" sagde jeg til min veninde Mara i lørdags. Jeg sagde det samme i søndags til en af mine venner. I går aftes da jeg var på vej hjem fra arbejde, finder jeg en skadet krage midt på vejen. Og tager den med hjem. I eftermiddage tager jeg den til dyrelægen. Heldigvis bad jeg ikke ome noget ondt. Og når jeg beder om rigdom (cash, gysser, dinero) så får jeg altid en masse arbejde på nakken, som i det lange løb bringer dig penge, ja, men lidt hurtige penge? Numrene til lotto? Nej vel?

Nå men tak alligevel. Jeg er stadig bekymret for krgane, jeg ved ikke hvonår den sidst har spist, om den har drukket, jeg ved ikke engang hvad spiser en krage? Der er også et billede af min have, med kragen, jeg ville have taget et godt billede af den, men jeg ville ikke gøre den bange.

I går aftes lavede jeg saltede crepes fra Mammazan, du er en gudinde!!! Ok de var nok lidt tykke, men jeg klappede dem sammen med røget laks og creme fraiche. Fantastiske!

Som i kan se fra billedet er der ikke græs over det hele i nu, der mangle stadig nogle huller, men det bliver snart den perfækte græsplene bare vent og se!!!

Monday, May 26, 2008

Going international? / Skal jeg gå internationalt?


Ok, forse é ora di riattivarsi un attimino e magari postare quello che giá scrivevo in italiano anche in inglese e danese. Almeno anche la mia cara zietta dalla Danimarca puó capire quello che scrivo... forse scriveró un pó meno... hihih!!!
So, maybe it's about time I got international and start posting in other languages other than italian and start adding english and danish as well. Then my sweet Auntie from Denmark will have an idea of what I'writing about... I'll probably write less from now on...

Så er det vist på tide at gå internationalt og derfor skrive på englesk og dansk hvad jeg allerede skriver på italiensk, så min søde moster fra Danmark også forstår... det ender nok med at det hele bliver kortere men pyt... hahaha!!!

Il Caminetto

Devo ammetterlo, ci ho messo un sacco di tempo. Ma credo che adesso i miei pensieri si siano riordinati nella giusta prospettiva. Almeno lo spero.

Il 22 maggio era il compleanno di un nostro amico canadese, Lawrence, e abbiamo deciso di festeggiarlo il venerdí sera (ho bigiato spudoratamente le prove a teatro) al ristorante "Il Caminetto" a Maslianico.

Premetto che un sacco dei miei amici di Maslianico il posto lo conoscono e mi hanno sempre detto, "vacci, ne vale la pena", "Vai si mangia bene" ecc ecc. Sono anche miei clienti. Ma zero, per un anno, per un motivo poi l'altro poi l'altro ancora, nada, non ci sono mai stata. Passano da me in negozio un giorno e la signora, che é la cuoca mi ha detto un pó come avrebbe preparato le varie cose che aveva acquistato da me. Mio padre casualmente era li. Ci siamo guardati e abbiamo deciso, ci andiamo.

Non ho mai mangiato cosí tanto, cosí bene e mai i piatti che mi venivano serviti, un fiume di piatti, mi ha sorpresa cosí tanto. Sul serio.

Prosiutto di oca con una insalatina di songino e lamponi.
Paté di prociutto di cinghiale con una gelatina al porto e melone.
Prosciutto di cinghiale con sorbetto di melone.

Risotto allo spumante con cannella.
Taliolini al caffé con cornetti verdi e spinaci.

Magatello di bisonte fatto a roastbeef all'inglese.
Costine di cinghiale mariante in vino rosso e mirtilli con un contorno di zucche e patate al forno.
Sale dei Papi di Cervia.

La tarte tatin piú buona che abbia mai assaggiato in vita mia.

c'era silenzio a tavola, di solito noi facciamo baccano abbastanza per un plotone intero. Tutti ad ammirare questi piatti che arrivavano, a pensare, "ma come é possibile?"...

La leggenda vuole che la dolce signora che spadella come una dannata abbia lavorato in un paio di ristornati hard core, di quelli veramente tosti. Ma lei, con una modestia che non credo di aver mai visto nei miei 30 anni di vita, niente, continua a cucinare. Il marito invece serve ai tavoli, e se puó sembrare un pochino buffo come personaggio, é l'anima piú dolce e si vede che loro stanno davvero realizzando il loro sogno.
Il sogno di molti credo, un posticino senza pretese, senza troppi fronzoli ma dove il cibo é buono. Solo che qua il piatto non é buono. É di piú. É una fusione di di colori sapori ed esperimenti culinari. E io continuavo a non capire. Come é possibile che un posticino cosí, una trattorietta da nulla ti serva sotto il naso piatti del genere?

Semplice, loro hanno MANTENUTO la loro filosofia. Non si sono montati la testa. Non hanno Tignanelli, Baroli o Brunelli. Hanno dei semplicissimi vini, troppo giovani, etichette da nulla, l'arredamento é quello che é, naïve, la cucina microscopica. E i prezzi piú che onesti se teniamo presente il menú che ci hanno rifilato, e le 6 bottiglie che ci siamo scolati, beh 45 euro a testa é davvero niente.

Mi prude un pochino, forse perché sono giovane, ho ancora lo spirito imprenditoriale che ruggisce nelle mie vene, il mio ego mi urlava durante tutta la cena, "Rimodernizza, tovalgiato alla moda, mobili di design scandinavo, vini della madonna"... ma non é quello il loro sogno no?
Allora perché non riesco semplicemente ad accettare le cose per come stanno?
É stato uno smacco al mio ego, al mio senso estetico, alla fine io voglio andare nei posti fighi, vedere ed essere vista, e allora perché continuo a pensare a quella cena?
E soprattutto perché ci ho messo cosí tanto tempo a metabolizzare il tutto?

Credo che questa coppia mi abbia insegnato davvero qualcosa di importante, di intimo, io che dicevo di aver lasciato alla spalle un sacco di fisime inutili mi sono dovuta ricredere e sto qua a scrivere come una babbea con il mio Ego che urla "MAKEOVER" e la mia anima che mi dice "é il loro sogno realizzato"?

Dai adesso peró basta. Non voglio nemmeno tediarvi con le mie epifanie spirituali. Ma mi sembrava giusto mettere anche quella parte di esperienza.

Quindi, se vi trovate nei dintorni di Como, per favore andateci e ditemi cosa ne pensate.

Trattoria "il Caminetto"
via Mazzini 1
22026 Maslianico Como
031342017

Apertura da Lunedí a Sabato dalle 9.00 alle 20.00
Dopo le 20.00 aperti su prenotazione
Chiuso la Domenica

Sunday, May 25, 2008

Che si regala all'uomo che ha tutto??

Domenica mio padre compie gli anni. 52 per l'esattezza. E mio padre ha tutto. Perché abbiamo giá provveduto a fargli avere tutto. 4 bellissime ragazze, una nipotina piú che bella, di piú, cani gatti ratti conigli... insomma una vita piena e interessante.

Cosa vuole volere di piú un padre se non 4 figlie che lo tengono giovane combinandone una al giorno? Non saprei. Ovviamente arrivo sempre all'ultimo minuti per il suo regalo, e di solito va a finire che il regalo se lo becca molto tempo dopo, ma fa niente.

Anche quest'anno aspetterá, ma ne varrá la pena!

Uno dei miei migliori amici, di cui un giorno vi parleró nella sezione "gli uomini della mia vita" lavora per la Geismars.

E voi direte giustamente che é? Loro producono stoffa. Il cotone migliore per la biancheria del letto. Giuro sul mio pollice destro, che dormire fra le lenzuola Geismars é come dormire in una nuvola.

Infatti loro sono anche fornitori ufficiali per la Casa Reale e le Regina Margherita. Mica pizza e fichi... Il nostro caro paparino quindi si beccherá lenzuola da Re per il suo compleanno e dormirá come una Regina nelle sue lenzuola con il monogramma. Si perché gli uomini della mia vita danese sono tutti grafici, artisti e designers e stanno preparando il monoramma per la nostra famiglia. Non male come idea regalo no?

PS. lo sapevate che il cotone Egiziano, non é il migliore perché prodotto in Egitto, ma é il tipo di cotone che si chiama Egiziano ed il migliore viene prodotto in sudamerica. Non si finisce mai di imparare...

Friday, May 23, 2008

Operazione giardino fiorito va avanti...

Vi ricordate della mia scommessa?
Trasformare il mio giardino, che sembrava il deserto del Sahara, in un giradino fiorico con un prato verde, folto e molto lush...
Bene, sono giá a buon punto.
L'erba, non quella di Grace, sta crescendo ed é verde e resisetente, le hortensie sembrano delle nuvole giganti rosa, ho piantato due piante di uva, una americana e una bianca, le mie rose si stanno ripigliando dopo la visita di Brutus e tutto sta prendendo la piega giusta.

Inoltre ieri sera mi sono comparata un tosaerba, quanto mi sono divertita ieri sera dopo il lavoro a fare ZZZZAAAAAAMMMMMMMM e l'erba che volava da tutte le parti... insieme ad una cacchetta non vista... li mi sono fermata... mi son fatta la doccia e mi sono addormentata davanti al film piú stupido che abbia mai visto.

Oggi pm posto le foto, adesso che ci sono un paio di sprazzi di sole posso provare a fare un paio di fotine decenti:)

Glicine ci vediamo il 1 maggio 2009 per la grande abbuffata... a spese non mie!

Wednesday, May 21, 2008

E piove piovo piove piove e piove ancora

E allora io me ne vado a fare un giro dal mitico fiorista, fioraio o come cavolo si chiamano quelli che vendono fiori, il Monti a Cernobbio.

Hanno davvero un sacco di gran bella roba. No. Non é vero. É di piú. É un orgia di fiori di tutti i colori nella serra piú piccola e allo stesso tempo meglio organizzata che ci sia in circolazione.

Gerani, Surfinie, pianitne di pomodorini, fiori blu, gialli, rosa, rossi viola... non finiscono mai.
Giá mi sono pentita di aver comprato i gerani da un altra parte, ma non perché quelli che abbia preso fanno schifo... intendiamoci. No solo che qua ne ho trovato di altri colori ancora e mi son detta, peró anche questi ci sarebbero stati bene.

D'altro canto lo spazio di cui dispongono é limitato... quindi guardo e non compro e piango e urlo e pesto i piedi ma non serve a niente. No spazio no party.

Sgrunt.

Poi hanno una selezione di vasi di terraccotta... Cioé questi sono quelli che costano tanto quanto la mia macchina... anzi forse di piú tenendo presente che 4Ruote ha valutato la mia per 500 Euro.

Ma vi rendete conto?

Ne hanno certi tanto grossi che ci potrei tenere dentro un party e staremmo pure comodi! E belli. Ma belli sul serio. La terracotta, quando é di prima qulitá si vede. I dettagli di ogni vaso o vascone e fioriera sono perfetti. Li voglio! Per dindirindina.

Inoltre era un martedí piovoso no? E Mara era un pochino giú, quando poi ho visto questa pianta, chiaro non ho fatto la foto perché son scema, mi son detta... meglio festeggiare il martedí piovoso con la Marocchia va.

Vabeh, dopo questo mio sfogo... ieri sera, pioveva e invece mi sbafarmi qualcosa ho preso tutte le bottgliette di grappa che ho tenuto, un paio di vasetti, un paio di bichcierini, tutti di vetro e cristallo, ho tirato fuori questo robo di vetro e ci ho messo dentro tutto. Ecco come é venuto. E finalmente ho messo in ordine un angolo di questa cassettiera che proprio mi stava sulle scatole, era un ammasso di roba, vehhi fogli, una rivista, uno spary al pepe... insomma. Faceva proprio schifo.

Adesso é bello e luminoso questo angolo. Anche perché il vetro ovviamente rende tutto piú luminoso. Poi ci metti dentro un fiore in uno dei vasi e il gioco é fatto.

Solo che ora la cassettiera si, é a posto, peró il tavolo da pranzo sembra un mini Hiroshima, perché non sapevo ancora cosa buttare e cosa tenere. Ma prima i poi metteró in ordine tutta la sala. Giurin giuretta.

Tuesday, May 20, 2008

Nono...

Non ci siamo.
Ieri sera mi sono riguardata Elizabethtown per l'ennesima volta, mio padre ogni tanto menziona la famosa frase "pietro torna indietro" ma gli ho anche fatto capire che fa prima a comprarsi una copia nuova la prossima volta che va In the Lone Star State, aka Texas.

Sul serio, per chi non avesse visto il film... Orlando Bloom é da urlo, sono una ragazza, che cavolo, fatemi lustrare i miei occhioni celesti ogni tanto. Kirsten Dunst é la fine del mondo e bellissima, come sempre. Non vale. Lei se lo sbaciucchia e io no. Credo di aver toppato carriera, se avessi fatto l'attrice andrei a limonare certi titpi tutto il giorno... mica male no? E ti pagano pure...

Torniamo all'essenza del film prima che mi perda via su quanto sarebbe bello sbaciuchciarsi Orlando tutto il giorno...Elizabethtown, esiste realmente.
Ed é pure un bel posto... DEVO farmi un roadtrip per il Kentucky e gli stati vicini... Prossimamente.

A dire il vero farei prima a dirvi, "guardatevelo sto film!!!", poi decidete voi se vi piace o meno. A me é venuta voglia di andare a vedere quei posti. Ma ho giá scritto di Etown da qualche altra parte?

Ps nella colonna sonora c'é anche Tom Petty... che storia... quanto tempo é passato?

Monday, May 19, 2008

Strudel a modo mio...

Ieri pioveva, non avevo assolutamente voglia di mettermi dietro a sistemare armadi e stirare e fare la casalinga... Ho pennichellato tutto il mattino e tutto il pomeriggio sul divano, guardando i vecchi film su rete 4. O meglio, vedendo uno spezzone ogni tanto senza capire cosa stesse accadendo. Risultato? Oggi sono riposatissima ma ho un torcicollo assurdo.
Alla fine mi sono trascinata da sotto la copertina e ho visto che avevo un sacco di mele da far fuori. E una pasta sfoglia pronta. STRUDEL.

Ho provato a farlo con un composto di mele e albicocche secche con un pó di cannella zucchero e noce moscata, ho fatto bollire il tutto per una mezz'oretta, dentro la sfoglia e via nel forno. Questo era il risultato finito.

Ed era buono... ma buono davvero! Io ho giurato eterno amore per le albicocche secche. Sono geniali, le puoi usare per tutto, dalla carne al dolce io ce le metto, a volte incroci ole dita, altre volte so subito che quetsa é un idea geniale. Come nello strudel!

Altra cosa per cui vado pazza é quella stellina dentro le mele, invece di tagliarle a barchetta, che palle, sempre la stessa storia, provate a tagliarle come le ho tagliate io. A parte il fatto che sono scenograficamente piú carine da vere, voglio dire, lo strudel stellina é bellino no? E poi ci metti anche molto meno, invece di tre secondi, 1. Dite niente.

Appena ho un pó di tempo a disposizione e mi saró ricordata di comprare lo zafferano voelvo fare una mie alle mele e zafferano, ho letto da qualche parte che era buonisisma, ovvimanete se poi salta fuori una ciofeca non la posto qua, ma direttamente in pattumiera.

Per tornare al mio strudel, buonissimo, il composto poi dopo esser stato in forno a 200 gradi per piú di una mezz'ora era bello denso ma non liquido, yummi :) Niente di meglio di un bel dolce (meglio se é al cioccolato) per tirare su il morale dopo mille ore di pioggia continuata.

L'unica cosa che mi lascia un pochino perplessa é sempre il peso assurdo di tutto quello che preparo ultimamente. Per esempio lo strudel, non era enorme, anzi era piccolino tuttavia pesava come il piombo, stessa cosa per le mie lasagne fatte totalmente in casa, piomobo. Buone, senza dubbio, ma quella storia del peso cohe non coincide con la dimensione del preparato proprio non mi convince...

Saturday, May 17, 2008

Meglio avere un cane amico che un amico cane

Disse il genio della lampada. O per meglio dire, l'ubriacone locale che rompe anche le scatoline.
Io Mara, Il Nano e Matte ci siamo ritrovati per il solito aperitivo al nostro bar. Oggi ho portato anche Jacky, mi sembrava ora di portarlo a fare un pó di vita mondana.

Avere un pit bull puó essere una cosa impegnativa per il tuo sistema nervoso. Non tanto per il cane per se. Quello é il minimo. Davvero.
I commenti degli altri, ecco quelli ogni tanto mi fanno perdere un pocolino la pazienza. Se mi vedi seduta al tavolino con il mio Crodino a chiaccherare con i miei compagni di aperitivo, mi spieghi perché devi venire ad interrompermi per tirarmi commenti stupidi del tipo: " ha giá mangiato?" oppure, "ma non é che morde?" duh... o meglio ancora, questa l'ho sentita l'anno scorso, "ma come fa una ragazzina come te a tenere a bada una belva come quella?"... Jacky stava mendicando un pasticcino dalla barista... va beh.

Un pochino ho studiato la reazione della gente e credo di essere riuscita a catalogare i vari personaggi:

### Il Meridionale Quasi Capofamiglia. Notate bene il QUASI. Questi sono quelli che mi becco quando sono in riva a Cernobbio col cane, io mi fermo per prendermi un gelato prima di portare Jacky a fare il bagno. Almeno ottimizzo i tempi no? Comunque, Il MQCF solitamente é seduto al tavolino del bar, con moglie figli, madre e padre, che effettivamente é ancora il capo ufficiale. Ma il MQCF vuole farsi vedere dal resto del clan. E mentre aspetto il gelato mi chiede "ma quello é un PittBbull?" le due BB le ho messe apposta. Io "si" e pago il mio gelato. "Ah quelli se si incazzano spaccano tutto" Io non rispondo. Davvero ne ho piene le palle. Pago il mio gelato faccio per andarmene, ma il MQCF non pago del mio silenzio continua "non é vero che quello ti trancia una mano con un morso solo?". Cazzo. La tentazione di dire "non lo so, vuole provare?" é davvero forte. Invece sorrido piglio il mio gelato er porto Jacky a fare la nuotatina nel lago. Purtroppo incontro un paio di MQCF con seguito un paio di volte le settimana, quando poi c'é bel tempo si moltiplicano a dismisura...

### La Mamma Isterica. Per quelle ho un'avversione primordiale. Mi vedono arrivare col cane a 20 metri di distanza iniziano ad urlarmi di fare attenzione perché i loro fogli sono nella carrozzina e dormono.Il pupo si sveglia, inizia a piangere e la MI diventa ancora piú isterica. Il bello é che io e il cane stiamo andando nella direzione opposta alla carrozzina contenente il figlio d'oro... va beh affari loro. Quello che mi infastidisce é che le MI credono davvero che loro figlio sia l'unico essere vivente sulla terra, che io e il mio cane ci stiamo (dal suo punto di vista, che sospetto non sia nella stessa dimensione mia e del resto del globo) avvicinando alla cosa piú sacra, immacolata ed intoccabile della terra. Notate bene, io il cane lo porto al guinzaglio, corto, apposta per evitare le ire delle MI. Non serve a niente. Va beh, io continuo comunque per la mia strada mentre le MI mi guardano con fare minaccioso, qundo poi mi rendo conto che non é una cosa personale mia e del mio cane. Nono per loro tutti gli animali rappresentano un pericolo. E loro lo sconfiggono con l'Amuchina sempre a portata di mano e il Napisan diluito nel caso il figlio d'oro si dovesse sporcare di qualcosa di altamente tossico come per esempio... l'erba... Mi sono sempre chiesta perché non portano i loro fogli a giocare in una camera sterile. Starebbero piú tranquille no?

### Lo Spettatore Di Studio Aperto, e questi amici miei sono dei pozzi di scienza che non finiranno mai di stupirmi. Davvero. Questi mi vedono arrivare col cane, povero Jacky, e mi fermano per chiedermi se il mio cane é un bull terrier. Io rispondo "no" e faccio per andare avanti ma loro non la smettono e continuano, "ah lo sapevo, io ho un sacco a che fare con i pits bull" la S l'ho messa apposta. E io "ma dai?" e lui tutto convinto "Si! Per esempio il tuo é un red noss"... silenzio di tomba... Prima mi scambi un esemplare perfetto di pit bull per un bull terrier e poi mi vieni a dire che é pure un red cosa? Premetto io ADORO i red nose, sono bellissimi e ne vorrei uno pure io!!!! Al che LSDSA si gira verso l'amico stupefatto come per dire, vedi quante ne so? Allora non posso che affondare... "no guarda, il mio é un black nose, solo che ha il naso depigmentato... e ps si dice red NOSE e non nosss" piglio e continuo per la mia strada mentre LSDSA continua con il suo amico "si e i dobermann quando crescono impazziscono perché il cervello non sta piú nel cranio"... A parte il fatto che Studio Aperto non si puó chiamare un TG, sarebbe meglio definirlo uno spettacolo di varietá. I servizi sono fatti male, superficiali e ma una volta é stata approfondita una notizia. Basta mettere la musichina strappalacrime per il bimbo affetto dal morbo di sarcazzo cosa, la musochetta happy per la velina che mostra il suo nuovo calendario e fidanzato calciatore e la musichetta horror per i cani killer, i gatti killer e le meteoriti killer. Per non parlare del drago in vitro trovato nel British Museum... BRAVI BRAVI!!!
Gli spettatori di Studio Aperto sono quello che sono... e va beh.

Dai adesso stacco non ho piú voglia di scriver ma prossimamente vi racconto delle altre categorie :D ciao e buon week end!

Friday, May 16, 2008

Le rose son per sempre...


O almeno due anni.
Ieri é passta a trovarmi Mara in negozio e figurarsi se non aveva un regalino per me. Quella donna mi vizia... e mi piace!

Mi ha regalato una rosa bellissima, che meraviglia delle meraviglie é "trattata" e quindi dura circa due anni, invece dei soliti 3 giorni. 4 se ti va di culo. 5 scordatelo, a meno che non abiti in una ghiacciaia.

Queste invece durano una eternitá, se vogliamo contare il tempo dal punto di vista di un moscerino, comunque due annetti son buoni. Non le devi innaffiare (o si dice annafiare?) te le godi per un sacco di tempo e non devi stare in paranioa . Che bello. Avrei un paio di idee su cosa trattare oltre ai fiori...

Ieri sera poi abbiamo festeggiato il compleanno di mia sorella Kate, auguri ancora mongola d'oro, e mi sono sbizzarrita a fare un sacco di foto con la nostra bandiera danese in primo piano. Devo dire che il risultato non é venuto male, anzi. Peccato per la mia povera macchinetta fotografica che ho letteralmente maciullato...
Come potete notare anche lo Zio Lulu risulta bellissimo con davanti la bandiera danese che gli copre parte del viso. :-)

Questa é la famosissima fødselsdags lagkage che fa mia madre. Quella che vedete in foto é la versione soft, con "solo" tre strati di pan di spagna, crema pasticcera, marmellata di lamponi, banane e tocchetti di cioccolato fondente. Con una fetta di questa torta vado in iperglicemia, divento iperattiva, lo dice anche la mia mamma. Sono insopportabile e non riesco a stare ferma, fino a quando mi addormento di botto. Dopo due ore di stato comatoso indotto dall'assunzione di troppi zuccheri non dormo piú per il resto della notte. Questa ve la sconsiglio come merenda per i vostri bambini... Resta una delizia goduriosa, ma io vi ho avvisati.
L'altra non la descrivo nemmeno. É roba tosta per gente tosta.


Oggi poi ho notato come la mia nipotina mi abbia insegnato un trucco per rendere le foto piú romantiche... avete presente i ritratti schifosissimi anni 80/90 dove i contorni non sono proprio netti, i fotografi ci mettevano, ci metotno davanti un filtro speciale per dare questa patina di sogno e romanticismo anche al piú cesso di soggetto. Beh se volete risparmiare i soldi mettete una bella ditata unta sull'obiettivo, ha lo stesso risultato a costo zero. Infatti non riuscivo a cpire come mai le prime foto delle rose venissero cosí strane, all'inizio mi son detta "é la luce" poi ho cmabiato angolazione, stesso risultato al che ho controllato l'obiettivo... come volevasi dimostrare una sana ditata di bambina di 3 anni. Proprio centrato. Sti cari bambini.

Thursday, May 15, 2008

boh...

stanotte all'una e zerocinque minuti stavo dormendo beatamente, un pochino come la bella addormentata. Ok togliete il bella, ma addormentata lo sono. E ronfo, ronfo, ronfo, ronfo e ancora ronfo.

Poi stamattina mi sveglio e vedo un sms. "Get a life. Cheers. Me.". Adesso, non vorrei polemizzare, ma ci terrei a precisare che io una vita ce l'ho eccome. A parte il fatto che il mercoledí raramente sto sveglia fino all'una, anzi non ci riuscirei nemmeno con due litri di caffé o un kg di guaraná. Fatta questa precisione, io il giovedí, lo so é una bruttissima parola, LAVORO. E non solo sto in ufficio a postare a piú non posso, ma consegno anche a tutti i ristoranti sul lago...
Questa é solo una piccola parte della mia vita lavorativa. Il resto non ve lo sto a raccontare. Tedioso.

Inoltre (adesso non cadete dalle sedie, per favore e coprite gli occhi ai bambini), io ho anche una vita SOCIALE.

Giuro.

Non é una balla. Il fatto che io per pigrizia vada raramente a Como, perché un parcheggio non lo trovo nemmeno se simulo alla perfezione di essere incinta o malata terminale, perché i localini carini dove farsi un aperitivo con la A maiuscola di solito sono pieni zeppi e non trovi posto a sedere... ancora, nemmeno se simuli una gravidanza in stato avanzato o un attacco di ebola... non vuol di certo dire che io non ci sia mai. O che abbia bisogno di "get a life".

Me ne resto a Cernobbio. Che per quanto piccina é fornita di tutto. Davvero tutto. Anche gli amici con cui prendersi un aperitivo, se poi proprio voglio esagerare me ne vado a Sesto Calende dai miei amici e mi passo una bella serata.

Sono in una compagnia teatrale a Milano.
Vado in piscina una volta la settimana.
Ho il gruppo del caffé ogni mattino.
Ho le Castelletto Girlz.
Ho il BVL (vi piacerebbe sapere che é, nevvero?)
Ho un cane, un giardino e fino a poco tempo fa un coniglio assassino.
Ormai per vedere la mia migliore amica (che abita a 100mt di distanza da me) dobbiamo consultare il calendario.
Sto partendo con un progetto nuovo di lavoro.
Anzi con piú progetti di lavoro.

Honestly dude I do have a life. And what a life. Quindi non scrivere stronzate (ups parolaccia) e se ti senti solo inizia a scrivere la letterina a Babbo Natale.

In Swahili.

Almeno ci metti piú tempo.

E come dice la mia amica Mara... "Fatte 'na vita tua!!"

Ps oggi é il compleanno della mia sorella Kate. Auguriiiiiiiii :)

Wednesday, May 14, 2008

certa gente ha una fantasia

ieri sera stavamo parlando di peste e corna che si tira alla gente quando tu sei al volante e gli altri:

guidano male
ciclisti
pedoni rincitrulliti
automobilisti rincitrulliti
ragazzine al volante smseggiano selvaggiamente
ragazzotti con la mini che ti vengono in culo sparato per fare i fighi (continuate pure, un giorno perdo la pazienza e freno)...
ecc... ecc...

MA! tirare peste e corna e cancri vari ad uno che TU hai tamponato no...

Questo é successo ad una nostra amica in comune.

Lei va a sbattere addosso alla macchina di uno, totalmente colpa sua. Lei che fa? "che gli venga il cancro ai bulbi oculari".
Secondo me ha visto troppo Dr. House, se no un augurio del genere non so da dove l'abbia potuto pescare!

Tuesday, May 13, 2008

Il dolce far niente...o quasi

in questo preciso istante sono seduta al Poletti a Cernobbio aspettando che la mia amica Elena apra il suo dolce negozietto per andare a prendere il regalo di mia sorella.
Adesso ho un motivo in piú per piazzarmi al Poletti, fuori nel loro cortiletto. C'é un wireless a cui mi posso connettere dal mio fighissimo I phone... Sto diventando troppo avanti.E dato che ho la fortuna di avere 3 ragazzi danesi che guardacaso abitano proprio di fianco al Poletti e che guardacaso loro hanno il collegamente WIFI di cui io mi sono impossessata del codice... scrocco a manetta!

Mentre sto postando questo piccolo resoconto della mia scroccaggine sento dei rumori dietro di me. È la Emma, il labrador della mia amica che mi riconosce anche di spalle. Se questo non é amore...

Patata della zia....

A cena dalle Catelletto Girls

Ognuna di noi doveva portare qualcosa per la cena a casa di Raissa.
Io ho optato per una cosa leggera leggera.

Lasagne al ragú di agnello e pasta fatta in casa. Stranamente il peso, secondo me ed altri esperti, non combaciava esattamente con il volume delle lasagne.
Erano una mattonata, ma buone.
Devo migliorare la mia tecnica delle lasagne.

D'altro canto era la mia prima volta. Non me lo scorderó mai. E nessuno é morto di intossicazione alimentare. Quindi credo di essermela cavata egregiamente.

Volevo fare un sacco di foto ma l'unica che mi é uscita decentemente é stata questa.


Come potete vedere Jacky opta sempre per il posto migliore in macchina, poco importa se c'é anche Samanhta sul sedile. Vedete ci sono anche io con la faccia da ebete e il taglio piú brutto del secolo.
Comunque volevo fare anche altre foto, ma la presenza di Franceschina ha mandato un pochino il mio piano a farsi benedire... non riesco a fare foto mentre strillo dalle risate :)

Sunday, May 11, 2008

Gud morning tu iu...

Ieri sera volevo andare a letto presto.
Mi sono fermata alla Vignetta a fare l'ultima consegna, un bicchierino di prosecco perché a fine giornata lavorativa ci sta, poi mi telefona Andrei e da li é stato un casino immane. Da quello che doveva essere un aperitivo é diventata una supercena con spaghetti all'astice, (ragazzi che buoni, se siete a Cernobbio fermatevi a mangiarli, sono davvero da urlo) e sbronza allucinante.

Stamattina mi sono svegliata con un mal di capelli assurdo, scendo in cucina mi faccio il caffé, mi giro e mi vedo un cactus E-N-O-R-M-E con un bigliettino sopra (la fattura della mia ricarica del telefono) con scritto "trattami al meglio". Niente firma, o meglio uno sgorbio non definito.

Ho deciso che adesso lascio sempre casa mia aperta, si sa mai che la prossima volta mi arrivino pure i diamanti...

Comunque grazie di cuore per il regalo :)

Friday, May 09, 2008

Babysitting...

non é mica cosa da poco!
Ieri sera ero pronta per andare ad aprire la stagione dell'aperitivo comasco estivo quando mi chiama una mia amica, madre di due bellissime bambine, con voce un pochino esitante inizia "Ditte, non é che per caso potresti fare da babysitter stasera? Le bambine hanno chiesto di te...".
Questa la sto ancora digerendo. Voglio dire, le vedo pochissimo, quando le vedo non mi ricordo mai i nomi e va a finire che le chiamo tutte e due Michelle giusto per stare sul sicuro, combino solo disastri e le nanette vogliono me come babysitter????
Comunque ho accettato e alle sette e mezzo ero a casa loro.
Ovviamente non ero preparata per quell'evento ma un evento un pochino piú mondano quindi anche l'abbigliamento era completamente toppato. Provate voi a portare a psseggio un labrador giovane ed esuberante con un paio di ballerine... per non parlare dei miei jeans a vita bassa che vanno benissimo se devi stare in piedi un paio d'ore a sorseggiare amabilmente un cocktail mentre scambi 4 chiacchere di rito... ma per giocare a scuola di danza classica sono davvero poco comodi, ve lo assicuro.

Peró alla fine é andata bene dai. Abbiamo portato il cane a fare i bisognini (bisognoni... ne ha fatta una tonnellata...) e per l'operazione "raccogli il souvenir" mi sono fatta aiutare dalle bambine improvvisando una versione di Dr. House e molto drammaticamente impartivo ordini del tipo "infermiera il guanto..." e le due bimbe se la ridevano.
Poi a cena ho giocato al ristornate francese e il pollo arrosto é diventato "Le poulet de la Princesse qualchecosa" e le due bimbe se la ridevano sempre di piú. Poi ho provato ad aprire una bottiglietta di coca cola... quella non é andata benissimo, metá é andata a finire sui miei vestiti, per l'esatezza la mia camicetta vintage della Replay. Ma le bambine si sono divertite un mondo.

Finita la cena la piú piccola si é messa davanti alla televisione e la piú grande mi ha raccontato tutto quello che c'era da raccontare sulle altre babysitter, sulla scuola, sul basket, sui suoi amici... vado avanti? Giuro un fiume di parole, peró avevano tutte un senso compiuto e un filo logico molto piú logico di certi adulti che frequento.
Poi abbiamo giocato a scuola di danza. Va beh, diciamo che ci siamo divertite a correre in giro per la sala urlando "arabesque!!" e scimmiottando Carla Fracci.

Giá che c'ero ho sbirciato anche nel quaderno dei compiti delle piú grande, che comoditá ho iniziato a chiamare Genoveffa, dato che Natalie proprio non mi entra in mente... e mi sono sentita una scema, proprio mi ero scordata di articoli determinativi e indeterminativi e preosizioni e aggettivi. Voglio dire li uso perché parlo, peró é piú una questione di inerzia credo ma onestamente non credo sarei in rado di dire cosa é una preposizione adesso come adesso.

Poi sono arrivati i genitori e io molto orgogliosamente "Il cane non é scappato, le bambine sono ancora vive e la casa non é andata in fiamme, direi che me la sono cavata egregiamente!".

Fine del racconto.

D'ora in poi chiamatemi pure Mary Poppins.

Thursday, May 08, 2008

All'avanguardia totale

sto postando dal mio iphone!!

Mollo tutto

Si ho deciso. Questa non é la vita che fa per me.
Avevo pensato di passare un paio di mesi in un ashram in India, per pregare e meditare e vedere se riuscivo a lasciar perdere certe mie fisime.

Poi ho raggiunto il Nirvana. Ma il vero Nirvana. Quello che ti apre gli occhi e ti fa capire che davvero tu dovresti condurre un altro stile di vita.

Volete sapere che cos'é il Nirvana personale della Zia Ditte? Cliccate qui.

Oh che sinfonie che sentivo mentre assaggiavo un pezzo di paradiso....

Wednesday, May 07, 2008

Volete ridere?

Venite a vedermi in piscina il martedí sera.
Ho iniziato il corso di nuoto, non che non sappaia nuotare, anzi, ma sono pigra e se posso evito ogni tipo di fatica. Risultato? Dieta.
Allora mi sono detta "MI ISCRIVO IN PISCINA E SUDO". E sputo sangue e dopo dieci minuti voglio morire e mi lancio ogni sorta di maledizioni, impreco ancora un pochino... ma stavolta non mollo.

Onestamente é anche uno shock essere sbattuta subito nella corsia pre agonisti, dove tutti questi ragazzoni si macinano vasca su vasca su vasca e ancora un paio di vasche... mentre io dopo due vasche (non é vero mezza...) di stile libero sputo un polmone... Ma é una questione di principio, se hanno deciso che sono brava abbastanza per stare con i Tough Cookies allora io continuo.
E oggi mi fanno male tutti i muscoli...

Per fortuna ho lui a tenermi compagnia...

Tuesday, May 06, 2008

Il bello del mio lavoro?

Che adesso bazzico in tutte le cucine, conosco tutti gli chef e cuochi e i lavapiatti, mi faccio sempre due chiacchere con loro e un caffé. Sono perennemente nervosa.

Gli ordini a volte li prendo mentre passo davanti ai ristoranti in macchina e il cuoco mi urla "mi servono due bisonti" e io urlo di risposta "20 minuti e sono da te!". Modo alternativo ma molto efficace di ricevere ordini e consegnare.

Uno dei posti piú belli dove andare a consegnare e mangiare resta il Glicine sopra casa mia. Ormai ne ho parlato talmente tanto... L'unica pecca é che mi ritrovo sempre a sorseggiare qualche prosecchino o champagnino insieme a Mario, che é molto generoso con i suoi "ci facciamo un bicchierino"... e il piú delle volte esco di li lievemente brilla...
Questo é Mario il pilastro del Glicine, ciao Mario!

Monday, May 05, 2008

Anteprima udite udite

In questo hangar dal 15 maggio inizierá la stagione aperitivo estivo a Como.

Secondo me é una gran bella idea ed una gran bella location, e poi non si romperá le scatole a nessuno dato che siamo in zona non abitata. Se non dalle papere.

E volendo si puó fare anche un giro sull'idrovolante. Giá fatto é uno spasso assurdo. :)

Sunday, May 04, 2008

Domenica culturale all'insegna dell'arte

E qua mi sento molto professorina. Ma ho deciso che mi porto dietro Garcello. Rende la cosa meno come dire... impegnativa?

Ogni anno a Villa Olmo a Como, da cinque anni ormai, tengono una esposizione diversa, Magritte, Picasso, L'impressionismo, Miró... Quest'anno c'é L'abbaccio di Vienna, dal periodo che va dal 1750 al 19189 circa.

I due cavalli di battaglia, quelli che hanno pubblicizzato tanto, sono stati ovviamente Klimt e Schiele. Klimt mi piace, e tanto, ho avuto la fortuna di vedere il suo ultimo dipinto, Ritratto di Johanna Staude... scusate se é poco. Poter vedere da vicino l'opera incompiuta, vedere le pennellate e la tela sotto dove mancano gli ultimi ritocchi, poter farsi anche solo una piccola idea di come lavorava, rende l'esperienza unica.


Come dicevo hanno dato anche tantissima importanza a Egon Schiele, giustamente, ma io ho sempre trovato Schiele malato nella sua visione delle persone, i colori che usano danno sempre un aria malsana alle persone ritratte e anche se sono opere di grande e forte impatto, proprio non mi piacciono. Per niente.
Peró conosco molti che Schiele lo adorano. O comunque gente a cui piace.
E se vi piace andateci perché avrete occasione di vedere opere importanti come "L'Abbraccio" e "Madre con Figli" e "Prigioniero Russo".

Poi c'era Oskar Kokoschka. Lui si che mi piace e mi é sempre piaciuto. E fortunella come sono c'era anche "Der Tigerloewe" uno dei miei preferiti di Kokoschka, dopo "La SPosa Blu" e "Loreley"...

Basta con lezioni di storia dell'arte o per meglio dire lezioni adi "Ció che piace alla Zia Ditte" e passiamo alle cose meno serie ma piú divertenti.

Avete mai provato a lasciare un nano da giradino in guardaroba al museo? No? Provate. É uno spasso.
Ho passato la borsa dove alloggiava Garcello dicendo alla signora al guardaroba, "mi raccomando a questa, c'é dentro un nano da giardino molto fragile"... Debora non riusciva quasi ad essere seria e vedevo che la maschera di persona seria ed erudita stava andando in mille cocci, la signora gentilissima e superprofessionale, come se fosse una cosa normalissima mi risponde "non si preoccupi signora, lo appoggiamo qua sul tavolo, buona mostra". Io non mi abitueró mai ad essere interpellata come "signora".

Ovviamente Garcello non é venuto dentro nelle sale a vedere la mostra vera e propria, mer motivi logistici e di sicurezza. Sia mai che la volpe alla security credesse di aver a che fare con un Arsenio Lupin molto ingenioso che rubava opere impagabili grazie all'aiuto di un nano da giardino... Peró una foto ricordo fuori l'abbiamo scattata.


É sempre fotogenico lui non trovate? Io penso di si. É proprio un figo di nano da giardino.

Poi ho scoperto che Deobora non sapeva cosa fosse un caleidoscopio. E che non ne aveva nemmeno mai provato uno. Ma che infazia hai avuto donna??!?!?!? Va beh, si gli ultimi 17 anni li abbiamo trascorsi insieme, ma prima? Prima mi chiedo io?!?!?! Ok giocare con le bambole, ok giocare a "un due tre stella" e nascondino e rialzo ecc ecc. Ma un caleidoscopio?!?! Mai? Io ci passavo davvero le ore con quel coso. E mi facevo di quelle storie assurde.
Abbiamo terminato la giornata con con una bella passeggiata da Villa Olmo fino allo stadio e il CUBE un bar sfigatissimo che é stato ristrutturato ed é divenatto un bar veramente veramente bellino, magari se non mettessero gli Hanson ma un pó di Hotel Costes sarebbe un filino piú rilassante tuttavia...

Fanno anche i Cosmopolitan, anche se fanno la cavolata di usare lo sciroppo di Cranberry invece del succo vero e proprio che resta piú leggero e asprino...

Peró non é che io sia una persona estremamente difficile quindi é andato giú anche quello molto bene e molto velocemente.

Una piccola nota. Se fate l'aperitivo dove ci sono salsine rosse piccanti... non mettetevi la camicetta tanto carina bianca. A meno che non vogliate andare in giro come me con una mega macchia rossa...

Le Cows sono a Lugano!

E io le ho fotografate.Mi fanno davvero impazzire come mi fa impazzire il concetto stesso della Cow Parade. (volevo mettere il link del sito originale ma evidentemente oggi non funziona comunque anche questo é davvero carino) Ok queste quattro mucche non sono li per beneficienza, come le vere Cows, peró hanno il loro fascino comunque.

E poi sono colorate, hanno un design puro e lineare senza rendere la maucca astratta. Mi piace. Qua abbiamo un Guglielo Tell, un Emmenthaler una Swiss Knife e ammetto non ho capito cosa sia quella tutta di latta anche se un vago sospetto ce l'ho.
L'anno scorso erano anche a Milano davanti alla stazione Cadorna, poi quando ci sono ritornata munita mi macchian fotografica ovviamente non c'erano piú... figurarsi.

Comunque ho imparato a portarmi sempre dietro la macchina fotografica. Il che non é forse una gran bella cosa perché mi é caduta talmente tante volte che non funzionano piú i tastini cin i programmi fighi stile macro o portrait o cancellare... e soprattutto questo tatsino mi spiace piú non averlo... va beh.

Saturday, May 03, 2008

Vita al lago


Sapete qual'é una delle grandi cose della vita sul lago?
Che puoi noleggiare una barca, prendere una bottiglia di champagne, due panini e un caprina talmente stagionato da rispondere quando gli fai una domanda e passare un paio di ore all'aperto a prenderti la prima ustionatura sul naso e coppino.


Anche Garcello é venuto con noi e si é divertito un mondo a salutare Geroge (non credo fosse in casa) e a vedere dove hanno ripreso la scena del amtrimonio di "Guerre Stellari" (non che io abbia mai visto Guerre Stellari) chiamasi anche Villa del Balbianello.

Dulcis in fundo una bella bottiglia di Champagne rosa (io sono una grande fan di questi vini beverini e tanto femminilmente rosa) e abbiamo brindato a noi tre, anzi 4 ma Garcello é astemio per motivi politici.

Vedere le facce dei turisti sui battelli quando vedevano Garcello in punta al motoscafo mentre noi picnicavamo é stata una delle cose piú divertenti... hihihi chissá quali seghe mentali si saranno fatti vedendoci in compagnia di un nano da giradino...

Friday, May 02, 2008

Ultimo prenazo di festeggiamenti... e poi giuro basta!

ma davvero basta, sembro una megattera adesso...

Le fantastche girlz. Se le avessi piú vicine poi sarebbe ancora meglio. Comunque sia ci siamo trovate al Caffé del Porto a Castelletto Ticino, uno dei miei posti preferiti d'astate, sul fuime, un prato verde bellissimo e proprio di fronte a Sesto Calende e il suo mercatino sul fiume. Com'é romantico. Se vi capita di andare non date da mangiare alle papere... perché poi arrivano i cigni e loro sono un pelino piú invadenti e se decidono che loro si vogliono mangiare quello che hai nel piatto se lo prendono senza tanti complimenti. L'ho provato sulla mia pelle. O meglio col mio piatto.

Comunque sia, siamo a tavola a chiaccherare del piú e del meno quando Raissa sbotta fuori dicendo, "devo fare da testimone al matrimonio di una mia amica e non so cosa mettermi" allora le girlz iniziano con il classico, "ho questo da prestarti" "perché non cerchi..." "io ho delle scarpe che magari ti potrebbero andare bene", insomma il brainstorming tutto femminile su cosa mettersi, cercare comprare e provare o da prestare per aiutare la malcapitata. Raissa continua "voi non vi rendete conto del mio dramma, ho persino sognato che ero in chiesa con un vestito enorme e vaporoso..." un UUUUUUUUU fra il disgusto e l'orrore esce dalla bocca delle girlz "e stavo all'altare con delle scarpe con un tacco altissimo e il cinturino troppo largo e non riuscivo quasi a tenermi in equilibrio"... al che le faccio con fare rassicurante, "ma tranquilla Rais, é solo il tuo subconscio che sta rielaborando le tue paure" (se qualcuno lo avesse detto a me si sarebbe trovato con una forchetta nel sedere). Raissa continua imperterrita "e poi nel sogno incontravo mia madre in chiesa e e chiedevo che scifo di vesito mi avesse fatto e lei mi rispondeva, cosa ti aspettaiv all'ultimo momento? Per di piú non sei nemmeno passata a prendere le misure". Me é andata la pasta di traverso dla ridere. Comunque é vero alla fine ci si ritrova sempre con qualcosa di schifoso e poco comodo e di misura sbagliata perché si aspetta sempre l'ultimo momento, esperienza docet.
Raissa continua " le ho anche detto di cambiare tesitmone, ma lei non ci voleva stare e allora ho passato una sera intera con lei a tentare di convincerla che il matrimonio in fin dei conti é una cosa totalmente inutile e che si poteva benissimo convivere. Tutto pur di non dover fare da testimone e cercare un vestito da mettermi".

Adesso lo so che penserete, stai esagernado, ma é solo perché non conoscete Raissa. Lei lo fa sul serio e la cosa migliore é che secondo lei ha perfettamente ragione... Fatto sta che resta sempre una delle girlz e noi le girlz ce le coccoliamo anche quando hanno un carattere ferreo come quello di Raissa. Hihihi.

Prima di ritornare ai rispettivi posti di lavoro ci siamo fermate al nostro solito posto, l'Ibis. L'Ibis me lo ha presentato Mara la prima delle mie girlz, e da quando ho conosiuto l'Ibis sono diventata una dipendente della Belle Heléne... una sinfonia di crema di cioccolato fondente sopra uno strato di pere cotte e decorato graziosamente con una spolverata di granella di nocciole tostate (ammazza ma quanto scrivo bene? Da grande voglio fare le recensioni per le riviste di cibo!).

Quando vai all'Ibis scordati la dieta, le coronarie il colesterolo e qualsiasi altra malattia tropicale tu possa avere. La é tutto buono. Ma buono sul serio.
Peró da brave pusher le ragazze dell'Ibis si sono messe a piazzare su ciascun tavolino un menu con una roba che si chiama crema di caffé. Praticamente é una specie di crema di frozen coffee con aggiunta di quello che volete, crema di zabaione, miele e cannella e poi ne avevano altre 1000 di proposte, ma io mi sono buttata sul miele e cannella, io dico sempre che la dieta la si puó riprendere domani no? Allora perché mi lamento se poi sembro una megattera? Vero. Purtroppo sono femmina, anche se venuta strana, sono pigra quindi di attivitá fisica senza che ci sia un personal trainer con la frusta elettrica io proprio non ne faccio, mi piace mangiare, mangio tanto, i piace bere e bevo anche tanto. Prima o poi mi faccio ipnotizzare, magari funziona e mi ritorna lo stomaco normale e non quello di un cavallo.
Ma non divaghiamo (hahahah) tornando al discorso crema al caffé é buona ma é industriale e adesso voglio porvare io a fare una roba simile a questa. Se non spacco prima tutta la cucina poi un giorno ve lo posteró pure.


PS ragazze grazie per i regali, lo so che voi non ci crederete ma io stavo davvero pensando di prenermi una collana del genere. E poi voi che siete geniali mi regalate pure gli orecchini che fanno pendant!!!!